Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi
razpis

Oznaka

Odprt do: 18.4.2023 Objavljen je javni razpis iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov – iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.   Vložitev vloge bo možna od 23. januarja 2023 do vključno 18. aprila 2023 do 14. ure. Nepovratna sredstva za...
Preberi več
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2022 in prvo polovico leta 2023. ŠIFRA NAMEN JAVNEGA RAZPISA PREDVIDENA OBJAVA VIR SREDSTEV Podukrep M04.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom September...
Preberi več
15 milijonov evrov za naložbe podjetij na podeželju in kmetij z dopolnilno dejavnostjo Odprt do 17. 12.2021   2. Javni razpis za podukrep 6.4 – podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti   NAMEN RAZPISA Namen podpore v okviru 2. javnega razpisa za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj...
Preberi več
Posojila brez obresti! Odprt do 27.9.2021   NAMEN JAVNEGA RAZPISA Dodeljevanje likvidnostnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.   CILJI RAZPISA Cilj javnega razpisa je ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu: Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.   RAZPISANA SREDSTVA Razpisani znesek: 17.040.000,00 EUR Oblika sredstev: posojilo Vir...
Preberi več
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021 pri katerem je prišlo do zamika objav zaradi usklajevanja desete spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020.   ŠIFRA NAMEN JAVNEGA RAZPISA PREDVIDENA OBJAVA VIR SREDSTEV M09.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju  Pokritje...
Preberi več
Odprt do 25.10.2021   NAMEN JAVNEGA RAZPISA Dodeljevanje razvojnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.   CILJI RAZPISA Cilj javnega razpisa je spodbujanje gospodarstva na obmejnih problemskih območjih, ki ustreza naslednjemu ukrepu: Pozitivni učinek na konkurenčnost, Spodbujanje zaposlitvenih možnosti, Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov, Spodbujanje naložb podjetij...
Preberi več
Skupni razpisani znesek je 11.000.000,00 EUR NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj: spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu: Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture, Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev....
Preberi več
Odprt do 01. 09.2021 NAMEN RAZPISA Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije COVID-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij.   ZNESEK PODPORE...
Preberi več
Sklad planira povečanje sredstev za spodbude v letu 2021 na skupno višino 42.000.000,00 EUR, in sicer po programih: Podjetništvo (B) v skupni višini 15.000.000,00 EUR Kmetijstvo in gozdarstvo (A) v skupni višini 9.000.000,00 EUR Občine (C) v skupni višini 10.000.000,00 EUR Pred-financiranje (PF) v skupni višini 6.000.000,00 EUR Avtohtoni narodni skupnosti (ANS) v skupni višini...
Preberi več
Predvideva se objava 28 javnih razpisov v skupni vrednosti 183,3 milijona evrov, ki jih razpisuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. ŠIFRA IN IME UKREPA / PODUKREPA NAMEN JAVNEGA RAZPISA PREDVIDENA OBJAVA VIR SREDSTEV M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Dodelitev pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete januar 2021 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja...
Preberi več