Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi
javni razpis

Oznaka

Odprt do: 10.1.2022   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je dne 8.10.2021 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014–2020) za leto 2021. Za ta namen je razpisanih 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev.  ...
Preberi več
Odprt do 13.12.2021 oz. do porabe sredstev   NAMEN JAVNEGA RAZPISA Dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije.   CILJI RAZPISA Cilj javnega razpisa je ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu: Pozitivni učinek na konkurenčnost, Spodbujanje zaposlitvenih možnosti, Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov, Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.  ...
Preberi več
15 milijonov evrov za naložbe podjetij na podeželju in kmetij z dopolnilno dejavnostjo Odprt do 17. 12.2021   2. Javni razpis za podukrep 6.4 – podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti   NAMEN RAZPISA Namen podpore v okviru 2. javnega razpisa za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj...
Preberi več
Odprt do 16.12.2021   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pretekli petek objavilo tretji javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 15,4 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. Podpora je namenjena majhnim kmetijam, ki so razvrščene v območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami...
Preberi več
Posojila brez obresti! Odprt do 27.9.2021   NAMEN JAVNEGA RAZPISA Dodeljevanje likvidnostnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.   CILJI RAZPISA Cilj javnega razpisa je ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu: Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.   RAZPISANA SREDSTVA Razpisani znesek: 17.040.000,00 EUR Oblika sredstev: posojilo Vir...
Preberi več
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021 pri katerem je prišlo do zamika objav zaradi usklajevanja desete spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020.   ŠIFRA NAMEN JAVNEGA RAZPISA PREDVIDENA OBJAVA VIR SREDSTEV M09.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju  Pokritje...
Preberi več
Odprta do: 20.10.2021 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 30.7.2021 v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjena prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Višina sredstev na obeh javnih razpisih je 20 milijonov...
Preberi več
Odprt do 25.10.2021   NAMEN JAVNEGA RAZPISA Dodeljevanje razvojnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.   CILJI RAZPISA Cilj javnega razpisa je spodbujanje gospodarstva na obmejnih problemskih območjih, ki ustreza naslednjemu ukrepu: Pozitivni učinek na konkurenčnost, Spodbujanje zaposlitvenih možnosti, Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov, Spodbujanje naložb podjetij...
Preberi več
Predvideva se objava 28 javnih razpisov v skupni vrednosti 183,3 milijona evrov, ki jih razpisuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. ŠIFRA IN IME UKREPA / PODUKREPA NAMEN JAVNEGA RAZPISA PREDVIDENA OBJAVA VIR SREDSTEV M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Dodelitev pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete januar 2021 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja...
Preberi več

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.