Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Odprt do 01. 09.2021

NAMEN RAZPISA

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije COVID-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij.

 

ZNESEK PODPORE

od 30.000 EUR do 100.000 EUR subvencije/podjetje /višina financiranja upravičenih stroškov do največ 60 %/

 

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

30,00 mio EUR

 

UPRAVIČENCI

 • mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa
 • pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
 • organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

 

UPRAVIČENI STROŠKI

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme)
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja, itd.)
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi s delom za največ 2 zaposlena
 • posredni stroški

 

PREDMET RAZPISA

 1. Tehnične opremljenosti
 • programska in/ali strojna oprema, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo
 1. Digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov
 • izboljšave izkušnje kupca
 • učinkovito zbiranje, obdelava in vizualizacija podatkov v podjetju
 • razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje
 • vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov
 • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljava kibernetske varnosti
 • izvedba projektov industrije 4.0.

 

SODELOVANJE Z ZUNANJIM STROKOVNJAKOM

 • upravičenci bodo morali sodelovati z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije
 • izberejo ga iz seznama, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inova- cijskega stičišča (https://dihslovenia.si/catalog)
 • cilj sodelovanja je pridobitev ustreznega strokovnjaka, ki bo nudil pomo podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc itd.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI NASTANKA STROŠKOV

 • od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE

 • 1.9.2021

Sorodni članki

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.