Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi
obmejno območje

Oznaka

Odprt do: 01. 10.2021   NAMEN IN CILJ RAZPISA Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.   UPRAVIČENCI mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesece  ...
Preberi več