Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi
Storitev

Pridobitev ugodnih posojil

Ugodna posojila prek razpisov

Pridobitev ugodnih posojil

Posojila vsebujejo subvencijo obrestne mere in ugodna zavarovanja.

Podjetja in kmetije se morajo zavedati, da ima prihranek pri posojilu enak finančni učinek kot prihodek iz naslova nepovratnih sredstev.

Ugodna posojila pridobimo prek razpisov Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega regionalno razvojnega sklada, SID banke in drugih institucij.

Posojila za naložbe

Novogradnja, adaptacija, nakup objektov. Oprema, stroji, know-how.

Posojila za obratna sredstva

Posojila za nakup materiala, trgovskega blaga, storitve in stroške plač.

Premostitvena posojila

Ugodno posojilo premošča vrzel do izplačila evropskih sredstev.

Garancije za naložbe

Z garancijo državnih skladov se lahko lažje zavaruje dolgoročni bančni kredit.

Pogovorimo se, kako lahko VAM pomagamo izboljšati vaš posel!

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelava spletne strani in spletne trgovine) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.