Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

Nov terminski načrt objave javnih razpisov za leti 2022 in 2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2022 in prvo polovico leta 2023.

ŠIFRA NAMEN JAVNEGA RAZPISA PREDVIDENA OBJAVA VIR SREDSTEV
Podukrep M04.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom September 2022 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja programa)
Podukrep M04.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov Naložbe v krožno gospodarstvo Oktober 2022 EURI
Podukrep M16.2 azvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij Izvedba EIP projektov Oktober 2022 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja programa)
Podukrep M04.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih November 2022 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja programa)
Podukrep M04.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov Naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov December 2022 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja programa)
Ukrep M22 – Podpora KMG zaradi vojne v Ukrajini Pavšalna podpora za KMG in MSP (naložbeni in sektorski del) Januar 2023 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja programa)
Podukrep M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva Naložbe za nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov Februar 2023 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja programa)
Podukrep M8.3 – Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov Izgradnja protipožarnih poti April 2023 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja programa)
Podukrep M4.4 – Podpora za naložbe v vetrno protizaščito Podpora za naložbe v vetrno protizaščito Maj 2023 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja programa)
M16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti  Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani oktober 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M04.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov  Javni razpis za naložbe v krožno gospodarstvo oktober 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)

 

Sorodni članki