Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

Odprt do 25.10.2021

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Dodeljevanje razvojnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.

 

CILJI RAZPISA

Cilj javnega razpisa je spodbujanje gospodarstva na obmejnih problemskih območjih, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

 • Pozitivni učinek na konkurenčnost,
 • Spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
 • Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

 

RAZPISANA SREDSTVA

 • Razpisani znesek: 6.500.000,00 EUR
 • Oblika sredstev: posojilo

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Podetja, s.p. in zadruge

 

POSOJILNI POGOJI

 • Obrestna mera je fiksna, in sicer 0,01 % letno!
 • Skupna doba vračanja posojila je do 120 mesecev oziroma največ do 30.06.2033 .
 • Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let!
 • Sofinanciranje s strani Sklada do 75,00 % upravičenih stroškov.
 • Višina zaprošenega zneska: min. 25.001,00 EUR, max. 1.000.000,00 EUR.
 • Sofinanciranje s strani Sklada do 75,00 % upravičenih stroškov.
 • Višina zaprošenega zneska: min. 25.001,00 EUR, max. 1.000.000,00 EUR.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov
 • Nova oprema
 • Rabljena oprema (samo za MSP), ki ni starejša od 1.1.2016
 • Novi delovni stroji
 • Rabljeni delovni stroji (samo za MSP), ki niso starejši od 1.1.2016
 • Neopredmetena sredstva (do 20,0% upravičenih stroškov)

 

ROK ODDAJE VLOGE

 1. rok do 02.08.2021,
 2. rok do 20.09.2021,
 3. rok do 25.10.2021.

Sorodni članki