Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

Odprt do 25.10.2021

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Dodeljevanje razvojnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.

 

CILJI RAZPISA

Cilj javnega razpisa je spodbujanje gospodarstva na obmejnih problemskih območjih, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

 • Pozitivni učinek na konkurenčnost,
 • Spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
 • Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

 

RAZPISANA SREDSTVA

 • Razpisani znesek: 6.500.000,00 EUR
 • Oblika sredstev: posojilo

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Podetja, s.p. in zadruge

 

POSOJILNI POGOJI

 • Obrestna mera je fiksna, in sicer 0,01 % letno!
 • Skupna doba vračanja posojila je do 120 mesecev oziroma največ do 30.06.2033 .
 • Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let!
 • Sofinanciranje s strani Sklada do 75,00 % upravičenih stroškov.
 • Višina zaprošenega zneska: min. 25.001,00 EUR, max. 1.000.000,00 EUR.
 • Sofinanciranje s strani Sklada do 75,00 % upravičenih stroškov.
 • Višina zaprošenega zneska: min. 25.001,00 EUR, max. 1.000.000,00 EUR.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov
 • Nova oprema
 • Rabljena oprema (samo za MSP), ki ni starejša od 1.1.2016
 • Novi delovni stroji
 • Rabljeni delovni stroji (samo za MSP), ki niso starejši od 1.1.2016
 • Neopredmetena sredstva (do 20,0% upravičenih stroškov)

 

ROK ODDAJE VLOGE

 1. rok do 02.08.2021,
 2. rok do 20.09.2021,
 3. rok do 25.10.2021.

Sorodni članki

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.