Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do konca leta 2021

Predvideva se objava 28 javnih razpisov v skupni vrednosti 183,3 milijona evrov, ki jih razpisuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

ŠIFRA IN IME UKREPA / PODUKREPA NAMEN JAVNEGA RAZPISA
PREDVIDENA OBJAVA VIR SREDSTEV
M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Dodelitev pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete januar 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)
M04.3 Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih februar 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)
M06.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti  Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju maj 2021

 

Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi  Podpora za sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni maj 2021

 

Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M07.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo  Naložbe za izgradnjo širokopasovne infrastrukture (v regijah Pomurska, Koroška in Podravska) maj 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za prilagoditev KMG na podnebne spremembe maj 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M04.3 Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom  Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom junij 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M08.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje  gozdnih proizvodov  Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa junij 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)
M16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij  Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti junij 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam  Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na  področju kmetijske produktivnosti in trajnosti junij 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe v zbirne centre julij 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov  Javni razpis za naložbe v zbirne centre julij 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M04.3 Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih  Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih julij 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M04.3 Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom  Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom julij 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M08.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov  Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa julij 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe v krožno gospodarstvo avgust 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M04.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov Javni razpis za naložbe v krožno gospodarstvo avgust 2021 Instrumenta
Evropske unije za
okrevanje (EURI)
M04.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov  7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj  kmetijskih proizvodov za leto 2021 avgust 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti  Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem
o okolju in hrani
avgust 2021 Instrumenta
Evropske unije za
okrevanje (EURI)
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe gorskih kmetij september 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe ekoloških kmetij september 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za zaščito živali na paši pred napadi zveri september 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)
M04.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva
Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z
gozdovi
september 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)
M06.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij  Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij september 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)
M09.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem
sektorju
Pokritje stroškov ustanovitve in delovanja skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, ki so bila priznana na podlagi predpisov, ki urejajo priznanje skupin in organizacij proizvajalce september 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe v hleve, gospodarska poslopja in nakup kmetijske mehanizacije oktober 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva Javni razpis za prilagoditev KMG na dobrobit živali oktober 2021 Instrumenta
Evropske unije za
okrevanje (EURI)
M03.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti Dodelitev podpore za novo sodelovanje v shemah kakovosti november 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)
M19.3 Priprava in izvedba aktivnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin 6. javni razpis – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS december 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)

OPOMBA: Predvidene objave javnih razpisov so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.

Vir: program-podezelja.si

Sorodni članki