Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi
mikrokredit

Oznaka

P7 2021 – Mikrokrediti Odprt do 01. 03.2022   Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.   Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega...
Preberi več
Odprt do: 01. 10.2021   NAMEN IN CILJ RAZPISA Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.   UPRAVIČENCI mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesece  ...
Preberi več