Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

P1 plus 2021 – garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Odprt do: 15.10.2021

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Z garancijo Slovenskega podjetniškega Sklada (SPS) lahko lažje zavarujete dolgoročni bančni kredit, hkrati pa bančni kredit prejmete po ugodnejših pogojih. Namen razpisa je hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

 

UPRAVIČENCI

Mikro, mala in srednje velika podjetja (d.o.o., s.p., zadruge, zavodi ter so.p.).

 

UPRAVIČENI STROŠKI

  • Materialne investicije (nakup novih strojev, opreme, nakup zemljišč, stroški gradnje,…)
  • Nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc)Obratna sredstva (izdatki za nakup materiala in trgovskeg blaga, izdatki za opravljene storitve, izdatki za plače,..)

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI NASTANKA STROŠKOV

  • Od 01.01.2021 do 31.12.2022

 

VIŠINA FINANCIRANJA

 

  • 80 % financiranje upravičenih stroškov, za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva

 

DOBA FINANCIRANJA

  • 80 % financiranje upravičenih stroškov, za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva

 

NIŽJA OBRESTNA MERA

  • 6 – mesečni EURIBOR + 0,50% do 1,00%

 

ROKI ZA ODDAJO VLOG:

  • 20.4., 5.5., 20.5., 5.6., 20.6., 5.7., 5.9., 20. 9., 5.10. in 20. 10. 2021.

 

Vir: podjetniskisklad.si

Sorodni članki