Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

P7r 2020 – mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih

Odprt do: 01. 10.2021

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

 

UPRAVIČENCI

 • mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj
 • zadnjih 6 mesece

 

VIŠINA FINANCIRANJA

 • od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita do 85% financiranje upravičenih stroškov projekta
 • vložita se lahko dve vlogi (2 x 25.000 EUR)

 

MOŽNOST KORIŠČENJA MORATORIJA

 • do 6 mesecev na odplačilo glavnice kredita

 

OBRESTNA MERA

 • fiksna letna obrestna mera je 1,1 %

 

NIŽJE ZAHTEVE PO ZAVAROVANJU

 • 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1

 

ČRPANJE KREDITA

 • namensko in v enkratnem znesku

 

UPRAVIČENI STROŠKI

 • materialne investicije (nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov)
 • nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc)
 • obratna sredstva (plače, stroški materiala, trgovskega blaga,..)

 

ROKI ZA ODDAJO VLOG:

01.02.2021, 01.03.2021, 01.04.2021, 01.05.2021, 01.06.2021, 01.07.2021, 01.09.2021 in 01.10.2021

 

OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA so:

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica

 

Vir: podjetniskisklad.si

Sorodni članki