Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

Aktualni programi za spodbujanje zaposlovanja

V okviru programov spodbujanja zaposlovanja vam Zavod RS za zaposlovanje omogoča subvencijo oziroma delno povračilo stroškov za zaposlitev novih sodelavcev.

Zavod vam lahko dodeli subvencije za nove zaposlitve, povrne prispevke delodajalca za novozaposlene sodelavce ali sofinancira stroške zaposlitev v javnih delih. Nepovratna sredstva lahko pridobite za zaposlitev brezposelnih.

Subvencija za skrajšani polni delovni čas

Interventni ukrep je namenjen ohranitvi delovnih mest z dodelitvijo pomoči podjetjem, ki zaposlenim začasno ne morete zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije. Omogoča delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in ste jim odredili delo s skrajšanim delovnim časom.

Povračilo nadomestila plače

Interventni ukrepi so namenjeni ohranitvi delovnih mest zaradi zmanjševanja negativnih posledic epidemije COVID-19.  Delno povračilo nadomestila plače lahko uveljavljate za zaposlene, ki jim začasno ne morete zagotavljati dela in jih napotite na začasno čakanje. Ravno tako lahko povračilo nadomestila plače uveljavljate za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene ali iz razloga višje sile (zaradi obveznosti varstva otrok ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin).

Zaposli.me

Na tem javnem povabilu lahko za obdobje enega leta pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam. Mesečna subvencija znaša od 416 do 666 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev brez prekinitve.

Trajno zaposlovanje mladih

Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih mladih pred dopolnjenim 30. letom, ki smo jih napotili k vam. Mesečna subvencija znaša 208 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Izplačuje se lahko največ 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas.

Spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih

Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, ki lahko prispeva tudi k spodbujanju aktivnosti brezposelnih. Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih na zelenih delovnih mestih. Mesečna subvencija znaša 340 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Izplačuje se lahko največ 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas.

Javna dela za pomoč pri omilitvi posledic epidemije

Javno povabilo omogoča izbor programov javnih del za pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 za leto 2021. Namenjeno je neprofitnim delodajalcem. Programi se lahko izvajajo na področju socialnega varstva.

Javna dela 2021

Ste neprofitni delodajalec na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih? Javno povabilo za izbor in izvajanje programov javnih del v letu 2021 vam omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v omenjenih programih.

Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so vključeni v praktično usposabljanje v programu Učne delavnice ali so ga že zaključili in smo jih napotili k vam. Mesečna subvencija znaša 740 EUR. Izplačamo jo 6-krat za najmanj 6-mesečno ali 12-krat za najmanj 12-mesečno zaposlitev brez prekinitve.

Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše

Od 1. 1. 2020 lahko pri Finančni upravi RS znova uveljavljate delno oprostitev plačila prispevkov delodajalca za zaposlitev starejših od 60 let.

Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo

Ste podjetje, ki je tržno usmerjeno? Imate sedež na območju Hrastnika, Radeč, Trbovelj ali Pokolpja? Program spodbujanja regionalne konkurenčnosti vam omogoča povračilo prispevkov delodajalca. Tako si povrnete del stroškov za zaposlitev novih sodelavcev, ki so bili prijavljeni med brezposelnimi.

Povračilo prispevkov delodajalcem v Pomurju

Ste podjetje, ki je tržno usmerjeno? Imate sedež v Pomurju in tam opravljate svojo dejavnost? Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji vam omogoča povračilo prispevkov delodajalca. Tako si povrnete del stroškov za zaposlitev novih sodelavcev, ki so bili prijavljeni med brezposelnimi.

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Če prvič za nedoločen čas zaposlite mlajše od 26 let ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, lahko za njihovo zaposlitev uveljavljate povračilo prispevkov delodajalca.

Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Nameravate zaposliti brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let? Ali pa ste jih že zaposlili za nedoločen čas? Potem za njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Nameravate zaposliti invalide ali gluhe osebe? Ali pa ste jih že zaposlili? Potem za njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

Vir: ess.gov.si

Sorodni članki