Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

P4I 2022 – Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Odprt do 12. 04.2022

 

Z javnim razpisom želi SPS spodbuditi investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. S skupno razpisanimi 20 mio EUR SPS planira podpreti okoli 200 projektov.

 

Prijavni roki: 29. 3. 2022 in 12. 4. 2022 do 14:00!

 

VIŠINA FINANCIRANJA:

  • od 100.000 EUR do 200.000 EUR nepovratnih sredstev/podjetje
  • 100 % financiranje upravičenih stroškov projekta začetnih investicij po shemi de minimis

 

UPRAVIČENCI

  • mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim za polni delovni čas na dan 28. 2. 2022
  • so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev
  • gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge

 

UPRAVIČENI STROŠKI

  • nakup opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove opreme in naprav)
  • nakup neopredmetenih osnovnih sredstev
  • stroški transporta, montaže in zagona oprem

 

OBDOBJE NASTANKA UPRAVIČENIH STROŠKOV

  • nastati v obdobju od oddaje vloge na ta javni razpis, do najkasneje 30. 9. 2023

 

Upravičena območja:

Upravičeno območje za izvajanje projektov so občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, 3 Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica (v nadaljevanju: upravičeno območje).

Sorodni članki